Boerderij patroon
  • Datum: donderdag 18 januari 2018

Informatiemarkt gemeente Alphen aan den Rijn

Op 18 januari om 20.00 is er een informatiemarkt bij de Gemeente Alphen aan de Rijn. Kom ook en laat de gemeenteraad zien en horen dat de kinderboerderijen waardevol zijn voor de gemeente.

In november is een afgevaardiging van de gemeenteraad bij ons op bezoek geweest. De reden die hieraan ten grondslag lag, was onze wens om een aantal (financiële) knelpunten te bespreken. De kinderboerderijen zijn voor een groot deel afhankelijk van subsidie van de gemeente, maar deze is sinds 2003 bevroren. Voer-, loon- en onderhoudskosten zijn uiteraard tussentijds flink gestegen. Om dit te compenseren zijn we jaar in jaar uit bezig om fondsen en donateurs te werven. Ondanks veel steun is het toch onvoldoende om de kinderboerderijen financieel gezond te houden. We hebben gemeente daarom gevraagd mee te denken over oplossingen.

Naar aanleiding van dit bezoek heeft de gemeente een informatie avond georganiseerd. Op deze avond zal verder gesproken worden over de knelpunten, en worden nagedacht over mogelijke oplossingen.

De informatiemarkt is openbaar en informeel.

Wij stellen de aanwezigheid van onze bezoekers zeer op prijs, zodat wij de gemeenteraad een duidelijk signaal kunnen geven dat onze kinderboerderijen waardevol zijn voor de gemeente Alphen aan den Rijn!


Programma van de avond:

20.00-20.15 uur Presentatie door de Stichting Alphense Kinderboerderijen

20.15-20.30 uur Toelichting door gemeente op de oplossingsrichtingen aangaande de gesignaleerde knelpunten en de huidige stand van zaken. Denkrichtingen voor de doorontwikkeling van de kinderboerderij en invulling van kinderboerderij functie

20.30-20.45 uur Best practice functie kinderboerderij. Hierbij kunt u denken aan:
 een ontmoetingsplaats
 een speeltuin
 een moestuin/voedseltuin
 educatie over de natuur.

20.45-21.00 uur In gesprekstafels over deze 3 onderwerpen doorpraten ter verdieping.

Er is gelegenheid om vragen te stellen tijdens de plenaire presentaties en bij de gesprektafels.