• Geplaatst op zondag 16 juni 2019

Verkleinen dierbestand

Om het welzijn per individueel dier nog beter te waarborgen en het werk voor iedereen behapbaar te houden, hebben we besloten om het dierbestand geleidelijk iets terug te brengen. Met name het aantal kippen, eenden, geiten en schapen zal teruggebracht worden.

Geen kuikenbakken meer vanaf 2020
Hoe leuk de kuikenbakken ook zijn in de klas en bij instellingen, toch is besloten om hiermee vanaf 2020 te stoppen. Het vervoeren en houden van kuikens in kleine bakken en het laten verzorgen van kuikens door externen kan welzijnsproblemen opleveren. De kuikens hebben op deze manier ook geen contact met hun moeder, terwijl deze normaliter wel een heel belangrijke rol speelt in de opvoeding. Moeders leren hun kuikens welk voedsel zij kunnen eten, voor welke bedreigingen zij waar moeten schuilen en houden de kuikens warm wanneer nodig. Bovendien zorgen de kuikenbakken voor heel veel kippen en hanen, die we ook weer ergens onder moeten brengen. Voor hennen is dit niet zo'n probleem, maar hanen wil niemand hebben en deze gaan dus naar de slacht. Hoewel wij niet tegen het slachten van dieren zijn, zeker niet van dieren die een goed leven hebben gehad, is het wel ons streven om deze aantallen zo klein mogelijk te houden.

Geen verkoop konijnen en cavia’s
Het konijnen- en caviabestand hielden wij altijd zelf op peil door voor nakomelingen te zorgen. Bovendien verkochten wij de nakomelingen aan particulieren. Omdat er al zo ontzettend veel konijnen en cavia's zijn waar particulieren vanaf willen (die vervolgens op internet, in een opvang of over het hek belanden), vinden wij het niet meer verantwoord om daar extra dieren aan toe te voegen. Particulieren die op zoek zijn naar konijnen of cavia's adviseren wij om naar knaagdierenopvangcentra te gaan, zoals het Knaaghof in Den Haag https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/het-knaaghof of het Knaagspoor in Ridderkerk: https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/knaagspoor