Sfeerfoto Kinderboerderij Bospark
  • Geplaatst op donderdag 11 april 2019

Verbijsterd over visie van gemeente

De Stichting Alphense Kinderboerderijen heeft kennisgenomen van de ‘Beleidsnota kinderboerderijen gemeente Alphen aan den Rijn’ dat door het College is aangenomen. Een bizar voorstel, want enerzijds stellen zij voor om Bospark te sluiten, om geld uit te sparen, maar anderzijds eisen zij veel ruimere openingstijden op de andere kinderboerderijen. Hier stellen ze echter geen budget tegenover. Ook mogen dieren niet meer verkocht worden, wat een kostenderving oplevert. Op zich zijn wij best bereid om de verkoop van dieren te beperken, en meer open te zijn, maar daar moet dan wel extra subsidie tegenover staan. Even snel doorberekend, hebben wij voor het voorstel dat er nu ligt €266.000 nodig. Dit doen voor het huidige subsidiebedrag wat €193.000 is (in tegenstelling tot de door de in het AD door de wethouder genoemde €250.000?), is natuurlijk ondenkbaar. Zo’n voorstel kunnen wij als bestuur niet accepteren.

Het voorstel is niet alleen financieel onacceptabel, ook maatschappelijk gezien vinden wij het niet juist. Het idee om Bospark te degraderen tot hertenweide vinden wij een versobering voor de Alphense inwoner. De wethouder spreekt over lage bezoekersaantallen. Wij vermoeden dat de wethouder nooit op mooie dagen ‘het veld’ in trekt. Een paar stappen buiten de deuren van het gemeentehuis, en hij zal zien dat er juist heel veel bezoekers aanwezig zijn. Uiteraard beperkt doordat we door gebrek aan subsidie niet ruimer open kunnen zijn. Maar dat is een kip-ei verhaal. Investeer als gemeente in faciliteiten die gratis te bezoeken zijn voor het Alphense publiek en je zult zien dat bezoekersaantallen zo zullen verdubbelen!

Meer dan een jaar is de Stichting nu in gesprek met de gemeente over de financiële behoeften om kinderboerderijen goed te kunnen runnen. We hebben aangegeven dat we de drie kinderboerderijen redelijk runnen met een subsidiebedrag van €270.000 p.j.. Wil de gemeente ruimere openingstijden en meer activiteiten op Zegersloot, en de andere twee kinderboerderij op het huidige niveau houden, dan is dat mogelijk voor €320.000 p.j.. Wil de gemeente dat voor alle drie de kinderboerderijen, dan komen wij uit op een subsidiebedrag van €484.000. Deze voorstellen zijn besproken met de gemeente, en liggen in lijn met subsidiebedragen die andere kinderboerderijen in het land ontvangen (gemiddeld €150.000 per kinderboerderij). Maar klaarblijkelijk wil men daar niet op ingaan.

Nog vreemder wordt het huidige voorstel, als je beseft dat Bospark sluiten voor het publiek en het omtoveren tot hertenweide geen reële besparing oplevert. Ook voor dit voorstel moet de gemeente uit een ander budget €36.500 vrijspelen. En die besparing hebben ze nog niet verzekerd, blijkt wel uit het besluit waarin staat: ‘Noodzakelijk is dat de totale extra kosten (± € 36.500) binnen de organisatie opgevangen moeten worden. In het besluit voor het definitieve beleidsstuk wordt bekend gemaakt hoe dit wordt gedekt.’

De Stichting zal in haar reactie op deze beleidsnotitie opkomen voor alle drie de kinderboerderijen en nogmaals aangeven dat dit enkel voor hogere bedragen mogelijk is. Het plan zoals er nu ligt kunnen en willen wij niet accepteren. Ook u, Alphense burger, bezoeker en/of vrijwilliger of samenwerkende partner, kan van u laat horen en uw zienswijze indienen. Dit kan van 9-30 april. Om u te helpen vindt u binnenkort een voorbeeldreactie op onze webpagina en sociale media. Wie weet dat de gemeente met uw steun het beleid nog bijdraait. Bij voorbaat dank!