• Geplaatst op donderdag 11 juni 2020

Oud-kinderboerderij-imker Jan vangt 10.000 tijdelijke inwoners van Koudekerk op…….

De dorpskern Koudekerk heeft dringend behoefte aan nieuwe woningen. Daardoor trekken veel jongeren weg met als gevolg dat het dorp langzamerhand leegloopt en vergrijst. Wat kan men hier tegen doen? Daarvoor moet je inventief zijn en je plannen zeer snel realiseren, moet een bijenvolk gedacht hebben. Want plots telde één dezer dagen de dorpskern een kleine tienduizend inwoners meer! Deze nieuwe bewoners trachtten in korte tijd hun eigen woning te bouwen en wel met z’n allen samen in één onderkomen. Het bijenvolk nam zijn intrek in een tuin en vormde een grote tros in een dichte heg in het centrum van Koudekerk! Waarschijnlijk vonden ze de plek nog niet echt ideaal, want de bijen zwermden daarna door de tuin, over de straat en het trottoir.

Met hulp van de gemeente is een imker opgeroepen. Geen onbekende voor ons! De heer Brommers uit Alphen a/d Rijn, onze oud-imker, kwam goed uitgerust voor dergelijke werkzaamheden en heeft de zwerm vakkundig in een korf weten te loodsen. De heer Brommers nam het bijenvolk veilig mee naar een van zijn privé-bijenkasten. Hoewel heer Brommers per 1 januari jl. op 86-jarige leeftijd, na bijna 30 jaar trouwe imkerdienst bij onze kinderboerderij met pensioen is gegaan, deed hij deze handelingen natuurlijk uiterst bekwaam!

Tot voor kort had hij een 10-tal bijenfamilies in het bezit in de bijenstal bij kinderboerderij Zegersloot. Lees hier meer over onze gepensioneerde imker: https://www.alphens.nl/nieuws/trouwe-imker-jan-brommers-gaat-met-pensioen.html

Bron van dit artikel: Groene Hart Koerier, pag. 12,    https://www.groenehartkoerier.nl/Documents/Editie/2020/GHK%202020-05-27.pdf