Foto van {itemdata(Title)}
Molen de Eendracht
De Stichting heeft in de eerste plaats tot doel het in stand houden van de molen als werkend maalvaardig cultuurhistorisch monument. Verdere belangrijke doelen zijn het waar mogelijk openstellen van de molen voor bezoekers en het opleiden van nieuwe vrijwillige molenaars.

Molen de Eendracht sponsort gries en zemelen aan de stichting. De gries wordt gegeten door de koeien en de varkens, de zemelen door de pony's.